Trang chủ Trại thể thao

Trại thể thao

Trại thể thao là một trong những hình thức MVTT thịnh nhất ở phương Tây hiện nay. Hình thức như trại hè, nhưng các trại viên phải đăng ký cho mình một môn thể thao. Các trại viên vừa phát triển: “Thể lực, kỹ thuật, tâm lý, chiến thuật và thuộc linh”.

Trại sẽ có chủ đề, các bài học theo chủ đề cho từng ngày. Trại có thể tập trung cho việc gây dựng tín hữu hoặc truyền giảng.

Không có bài viết để hiển thị

Phổ biến