Trang chủ Tin tức MVTT Hội thao Truyền giảng

Hội thao Truyền giảng

Hội thao Truyền giảng – Kết nối Mục vụ thể thao. Gây dựng môn đồ khắp muôn dân cho Đấng Christ trong và qua thế giới thể thao, trò chơi.

Phổ biến