Trang chủ Tin tức MVTT Giải đấu truyền giảng

Giải đấu truyền giảng

Giải đấu Truyền giảng – Kết nối Mục vụ thể thao. Gây dựng môn đồ khắp muôn dân cho Đấng Christ trong và qua thế giới thể thao, trò chơi.

Phổ biến