Ngày 6 – Không Có Gì Mới

0
406

MVTT.ORG – Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có; điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa; chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời.  (Truyền đạo 1:9)

Tôi ghét việc mình bị coi là kẻ phá đám nhưng thật sự sẽ không có gì mới xảy ra tại kỳ Worldcup này cũng như 18 kỳ trước đó. Cũng sẽ vẫn là những bàn thắng gây kinh ngạc, những kết quả bất ngờ, những trận đấu luân lưu căng thẳng, và cuối cùng có một đội chiến thắng – những việc nầy luôn nguyên xi như vậy. Cuối cùng chẳng có gì thật sự mới mẻ sẽ xảy đến.

Kinh Thánh cũng nới với chúng ta điều tương tự như vậy trong suốt cuộc đời nầy. Dừng như tội lỗi, sự ích kỷ, chiến tranh và những nỗi thất vọng đang trở nên ngày càng tệ hơn, nhưng chúng ta được phán rõ rang rằng:chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời (Truyền đạo 1:9)

Nhưng hãy can đảm lên! Dù tội lỗi ngày càng trở nên tệ hơn, và dường như con người càng phạm tội tinh vi hơn, nhưng thế giới này không đem lại điều gì mới cho Đức Chúa Trời và con cái Ngài. Đó cũng tương tự như nan đề mà Ngài phải giải quyết từ khi A-dam ăn trái cấm (Sáng-thế-ký 3)

Tội lỗi trên thế gian nầy cuối cùng rồi cũng biến mất, vìmọi việc Đức Chúa Trời làm nên còn có đời đời (Truyền đạo 3:14). Không có điều gì kín giấu trước mặt Đức Chúa Trời hằng sống. Giống như việc chúng ta biết những kỳ World cup, Đức Chúa Trời cũng biết những cách giải quyết vấn đề tội lỗi. Tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho con người hoàn thành nơi Chúa Giê-xu. Ngài vĩ đại hơn nhiều so với những thử thách gia tang của cuộc sống nầy, và Ngài sẽ bảo vệ chúng ta cho đến khi thử thách qua đi và mãi mãi về sau. –Chris Wale

Bạn có từng cảm thấy chán những điều từng làm bạn hứng thú trước đây? Tại sao có điều này? Bạn đã từng kêu cầu Chúa giúp bạn nhận ra những sự đáp ứng thật sự của Ngài chưa? Đó là điều mới mẻ duy nhất cho bạn.

——————————————————————————————————

Không có gì mới ở dưới mắt trời, nhưng Chúa giê-xu hứa Ngài làm mọi thứ trở nên mới

(Mục vụ Thể thao mà Hội thánh là trung tâm)
KINH THÁNH ĐỌC TRONG NGÀY:
Truyền đạo 1:1-11

Lời của người truyền đạo, con trai của Đa-vít, vua tại Giê-ru-sa-lem. Người truyền đạo nói: Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không. Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời, thì được ích lợi chi? Đời nầy qua, đời khác đến; nhưng đất cứ còn luôn luôn. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, nó lật đật trở về nơi nó mọc. Gió thổi về hướng nam, kế xây qua hướng bắc; nó xây đi vần lại không ngừng, rồi trở về vòng cũ nó. 7 Mọi sông đều đổ vào biển, song không hề làm đầy biển; nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa. Muôn vật thảy đều lao khổ, loài người không thế nói ra được; mắt không hề chán ngó, tai chẳng hề nhàm nghe. Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có; điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa; chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. 10 Nếu có một vật chi mà người ta nói rằng: Hãy xem, cái nầy mới, vật ấy thật đã có rồi trong các thời đời trước ta. 11 Người ta chẳng nhớ các đời trước, và các đời sau những người đến sau cũng sẽ chẳng nhớ đến nữa.

========================================================

Bạn biết gì về World Cup?

Câu 9: Ai là cầu thủ lớn tuổi nhất xuất hiện trong giải World Cup?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here