Ngày 5 – Tốt nhiều hơn so với Cúp vàng

0
515

MVTT.ORG – “Tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 3:14-14)

Ba mươi hai đội bóng sẽ thi đấu với một mục tiêu duy nhất là giành được chiếc cúp vô địch. Chiếc Cup được làm bằng vàng và chất malachite, cao 36cm và nặng khoảng 5kg. Quả là một giải thưởng đáng giá.

Chúng ta được kêu gọi sống một cuộc đời theo đuổi một phần thưởng. Nhưng phần thưởng của chúng ta thì tốt hơn nhiều so với Cup thế giới! Nó tồn tại vĩnh cữu và Chúa Giê-xu đã trả giá rất cao để ban cho chúng ta đảm bảo sự chắc chắn này

Vào đêm trước khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, Ngài đã cầu nguyện: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con!” (Math 26:39). Tuy nhiên bởi tình yêu sâu đậm, Chúa Giê-xu đã nói Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha”.

Sứ đồ Phao-lô nói: “tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 3:14-14). Phao-lô đã đặt hy vọng vào giải thưởng này: một giải thưởng vĩnh cửu từ Đức Chúa Trời. Hơn nữa, Phao-lô biết rõ giải thưởng nầy được đảm bảo do ông đã được kêu gọi “trong Đức Chúa giê-xu Christ”. Ngài đã ban cho chúng ta quyền được vào nước Trời khi chúng ta xưng nhận Ngài là Con Đức Chúa Trời và là một với Cha.

Hầu hết chúng ta chỉ có thể ước mơ có được Cúp vàng giống như Cúp Thế giới. Nhưng ít người trong chúng ta biết rằng chúng ta đã có giải thưởng cứu rỗi nếu chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng đảm bảo một nơi ở trên trời cho chúng ta. – Chris Wale
Bạn đang tin vào điều gì để đưa bạn vào Thiên đàng?

Tại sao không nhận biết Chúa Giê-xu bằng cách tìm hiểu về Ngài trong Lời Ngài, Kinh Thánh? Phúc Âm Giăng là sách rất hay để bắt đầu.

——————————————————————————————————

Đừng từ bỏ cơ hội có được sự sống vĩnh cửu.

(Mục vụ Thể thao mà Hội thánh là trung tâm)

KINH THÁNH ĐỌC TRONG NGÀY:
Phi-líp 3:7-14

Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin; 10 cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, 11 mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. 12 Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rõi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi. 13 Hỡi Anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, 14 nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.

========================================================

Bạn biết gì về World Cup?

————————————

Câu 7: Ai là cầu thủ trẻ tuổi nhất từng ghi bàn trong giải World Cup?

Câu 8: Ai là người đầu tiên ghi bàn trong giải World Cup 2006?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here