Ngày 1: Nhận lầm người

0
462

Ta với Cha là một. – Giăng 10:30
Tại World 2002, siêu sao bóng đá – tiền đạo Ronaldo đã thay đổi kiểu tóc sau khi đội tuyển Brazil đánh bại đội Anh. Anh làm thế vì đứa con nhỏ của anh ấy đã lẫn lộn anh với một người đồng đội khác là Roberto Carlos – một trường hợp nhầm lẫn khá đáng buồn.

Chúa Giê-xu cũng đã chịu đựng sự nhầm lẫn này. Khi ở thế gian, Ngài đã dạy Lời và ý muốn của Đức Chúa Trời với đầy thẩm quyền. Ngài chữa lành người bệnh, làm người chết sống lại và nhiều phép lạ trước mặt dân chúng.

Nhưng khi Ngài tuyên bố Ngài là một với Đức Chúa Trời, và Ngài được sai đến để chết cho nhân loại và đưa họ đến một sự sống mới, nhiều người đã khước từ Ngài. Họ nói rằng: “Người bị quỉ ám, người là điên; sao các ngươi nghe làm chi?” (Giăng 10:20).

Dường như có vẻ hợp lý khi dân chúng nói vậy. Lời tuyên bố của Chúa Giê-xu thì thật quá vĩ đại! Lời đó yêu cầu chúng ta đầu phục đời sống mình hoàn toàn cho Chúa. Nhưng một trong số những thính giả của Ngài đã nói rằng: “Quỷ há có thể mở mắt kẻ mù được sao?” (c21).

Điều quan trọng đối với Ronaldo là làm cho con trai dễ nhận ra mình; và quan trọng hơn nữa là Chúa Giê-xu đã làm rõ chính Ngài cho chúng ta.

Đức Chúa Trời chứng thực Lời của Chúa Giê-xu là chân thật vượt qua mọi nghi ngờ khi Ngài khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, như điều Chúa Giê-xu đã hứa. Chúng ta phải cẩn thận xem xét thân vị của Chúa Giê-xu và Lời Ngài để biết liệu chúng ta có muốn tin Ngài trong cuộc sống của chúng ta hay không? Chris Wale

Bạn nghĩ Chúa Giê-xu là ai?
Chúa Giê-xu đã nói Ngài là ai? (Giăng 10:24-30)
Tại sao thật bất cẩn khi không xem xét Lời Chúa rõ ràng?
Bạn đang tin gì cho số phận của linh hồn mình?
——————————————————————
Chúa Giê-xu nói Ngài là con Đức Chúa Trời, bạn có tin Ngài không?
(Mục vụ Thể thao mà Hội thánh là trung tâm)

KINH THÁNH ĐỌC TRONG NGÀY: Giăng 10: 14-30

14 Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta, 15 cũng như Cha biết ta và ta biết Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình. 16 Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này; ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi. 17 Nầy, tại sao Cha yêu ta: Ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại.18 Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta. 19 Nhân những lời đó người Giu-đa lại chia phe ra nữa. 20 Phần nhiều người trong đám họ nói rằng: Người bị quỉ ám, người là điên sao các ngươi nghe làm chi? 21 Kẻ khác nói rằng: Ấy đó chẳng phải là lời nói của một kẻ bị quỉ ám. Quỉ há có thể mở mắt kẻ mù được sao? 22 Tại thành Giê-ru-sa-lem có giữ lễ Khánh Thành đền thờ. Bấy giờ là mùa đông; 23 Đức Chúa Jêsus đi dạo trong đền thờ, dưới hiên cửa Sa-lô-môn. 24 Người Giu-đa nhóm xung quanh Ngài mà nói rằng: Thầy để chúng tôi nghĩ vơ vẫn mãi cho đến khi nào? Nếu thầy là Đấng Christ, hãy nói rõ cho chúng tôi. 25 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta đã bảo các ngươi, mà các ngươi không tin; những việc ta nhân danh Cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. 26 Nhưng các ngươi không tin ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta. 27 Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. 28 Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. 29 Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. 30 Ta với Cha là một.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here