Trang chủ Liên hệ

Liên hệ

Khải tượng:
Gây dựng Môn đồ khắp muôn dân cho Đấng Christ trong và qua thế giới thể thao, trò chơi.

Sứ mạng:
Hợp tác để Phục vụ Vương quốc của Đấng Christ trong và qua thế giới thể thao, trò chơi.


Giá trị Cốt lõi của Mục vụ Thể thao

  • Truyền bá Phúc âm
  • Môn đệ hóa
  • Vâng theo lời Kinh thánh
  • Trong và qua Hội thánh
  • Trong và qua Thể thao, trò chơi
  • Mọi tỉnh thành, mọi cộng đồng
  • Sống với tinh thần Phục vụ
  • Làm việc theo đội
  • Xây dựng những sự hợp tác

Mục vụ Thể thao

54 Bàu Năng 1 – Q. Thanh Khê – Đà Nẵng

0903 60 70 84
0987 309 963

Email: mucvuthethao@gmail.com

Khối thể thao

Miền Nam:
Thầy Nguyễn Bình Yên (Trưởng Khối)
0918 74 14 25
Miền Bắc:
MsNc Nguyễn Cửu (Trưởng Khối)
0988 97 34 93

Send us a message!

Đang cập nhật

LATEST POSTS

UBTTN.TLH Giới Thiệu Quyển “Kinh Thánh Mục Vụ Thể Thao”

HTTLVN.ORG – Sau nhiều năm chuyển ngữ, biên tập, quyển “Kinh Thánh Mục Vụ Thể Thao” đã hoàn tất và được Khối Thể Thao...

- Advertisement -