CHƯƠNG IV – CÁC LOẠI HÌNH MVTT

0
440

CHƯƠNG IV – CÁC LOẠI HÌNH MVTT

Mục tiêu
Để ngƣời tham gia hiểu và đánh giá đúng những phẩm chất, lợi ích của các mô hình MVTT khác nhau, đặc biệt là những mô hình cụ thể mang tính tập thể chiến lược.

BÀI 1.  CÁC LOẠI HÌNH MVTT
BÀI 2. MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC- ĐỘI THỂ THAO (ĐTT)
BÀI 3. LÃNH ĐẠO MVTT – ĐÁNH GIÁ VỀ CỘNG ĐỒNG

Download Powerpoint File Huấn luyện:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here