Chương III: QUAN NIỆM ĐÚNG VỀ MVTT

0
307

Chương III: QUAN NIỆM ĐÚNG VỀ MVTT 

Mục tiêu
Cho ngƣời tham dự có cái nhìn, quan niệm của nước trời về MVTT, về sự tham gia của chính họ vào TT, như là một nguyên tắc hướng dẫn họ trong công tác mục vụ.

MỤC VỤ thể thao >< mục vụ THỂ THAO 

BÀI 1. GIỮ MỘT CÁI NHÌN CỦA NƯỚC TRỜI VỀ MVTT
BÀI 2. BẢNG TỈ SỐ MỚI CỦA MỤC VỤ THỂ THAO
BÀI 3. TÍCH HỢP ĐỨC TIN VÀO CUỘC THI ĐẤU

Download Powerpoint File Huấn luyện:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here