Chương I: Tổng quan về MVTT Hội thánh

1
422

CHƯƠNG I – TỔNG QUAN VỀ MỤC VỤ THỂ THAO (MVTT)
MVTT = MỤC VỤ THỂ THAO MÀ HỘI THÁNH LÀ TRUNG TÂM

Mục tiêu
Giúp học viên (HV) các khóa huấn luyện:

  • Hiểu các nan đề (tệ nạn) giới trẻ (địa phương, cả nước) đang gặp phải.
  • Phân tích đƣợc bối cảnh hoạt động MVTT mà HV sẽ đãm trách
  • Biết đánh giá cao những lợi ích của MVTT đối với Hội Thánh
  • Biết đánh giá cao những lợi ích của MVTT trong việc tiếp cận cộng đồng, vươn ra chứng đạo cho giới trẻ.

Download Powerpoint File Huấn luyện:

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here