2019 chủ đề: “LET’S GO”

0
335

CHỦ ĐỀ: RA ĐI!

Câu gốc: “Chúa Giê-xu đến gần các môn đệ, ân cần dặn bảo:

19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. ” (Ma-thi-ơ 28: 19-20)

Các vận động viên tranh tài đích thực sẽ nỗ lực tối đa để giành chiến thắng. Khi xuống tinh thần, họ bình tâm xem xét lại mọi trải nghiệm đã qua để tìm lại động lực và năng lực nhằm vượt qua giới hạn của mình để đạt chiến thắng.

Nào ta hãy ra đi!
Nào ta hãy ra đi!
Nào ta hãy ra đi!

Chẳng có gì lấn át nổi lời kêu gọi tập họp. Ở các cuộc tranh tài, mọi người cần hợp lực nhằm khắc phục thách thức và hoàn tất mục tiêu. Trong thời gian đó, mọi người kết hợp với nhau nhắm đến mục đích chung: huấn luyện viên, vận động viên, toàn đội thi đấu và cổ động viên. Mục đích chung thôi thúc tấm lòng mọi người, thôi thúc họ hành động và đem đến kết quả tốt.

Huấn luyện viên của chúng ta nhận nhiệm vụ kêu gọi tập họp chúng ta là những vận động viên Cơ Đốc.

Nào ta hãy ra đi!
Nào ta hãy ra đi!
Nào ta hãy ra đi!

Đức Chúa Giê-xu truyền lệnh cho chúng ta mạnh dạn ra đi, đi đến khắp nơi trên thế giới để môn đồ hoá và rao giảng Tin Lành. Trong thời gian đó, chúng ta cần bình tâm xem xét lại mọi trải nghiệm đã qua để vượt qua mọi giới hạn nhằm đạt được nhiều kết quả ngoài sự suy tưởng của chúng ta. Cùng nhau ra đi để có thể thấy Chúa Cứu Thế Giê-xu biến đổi cả thế giới này.

Chúng ta có Huấn luyện viên Tối Cao dẫn đầu cuộc ra đi. Giờ này là thời điểm ra đi! Nào ta hãy ra đi!

Hãy cùng khám phá với nhau qua loạt 4 Bài học:

Ra đi Hiên ngang

Ra đi Dũng cảm

Ra đi Gây dựng

Ra đi Khắp muôn nơi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here